نقش رده بندی مراکز داده در پیاده سازی صحیح و هوشمندانه آنها

اگر از ویژگی ها و تفاوت های موجود در مراکز داده آگاه باشیم می توانیم طراحی اصولی و صحیحی را هنگام پیاده سازی مراکز داده انجام دهیم  و تداوم کارکرد آنها را در شرایط بحرانی تضمین نماییم. یکی از رو ش های طبقه بندی مراکز داده، رده بندی آنهاست.

رده بندی هایی که از مراکز داده ارائه می شود با توجه به زمان کارکرد و قابلیت های موجود در آنهاست و پیاده سازی سطح امکانات مناسبی با نیازهای صاحبان مراکز داده را فراهم می کند.

در این راستا موسسات تحقیقاتی فعال در زمینه طراحی و پیاده سازی  مراکز داده جهت مقایسه زیرساخت و عملکرد مراکز داده مختلف، انواع گوناگونی از این دسته بندی ها را ارائه نموده اند.

اگر از ویژگی ها و تفاوت های موجود در مراکز داده آگاه باشیم می توانیم طراحی اصولی و صحیحی را هنگام پیاده سازی مراکز داده انجام دهیم  و تداوم کارکرد آنها را در شرایط بحرانی تضمین نماییم. یکی از رو ش های طبقه بندی مراکز داده، رده بندی آنهاست.

رده بندی هایی که از مراکز داده ارائه می شود با توجه به زمان کارکرد و قابلیت های موجود در آنهاست و پیاده سازی سطح امکانات مناسبی با نیازهای صاحبان مراکز داده را فراهم می کند.

در این راستا موسسات تحقیقاتی فعال در زمینه طراحی و پیاده سازی  مراکز داده جهت مقایسه زیرساخت و عملکرد مراکز داده مختلف، انواع گوناگونی از این دسته بندی ها را ارائه نموده اند.

از جمله موسسات معروف در این حوزه آپ تایم، انجمن صنایع ارتباطی دوربرد (TIA) و مشاوره صنایع ساختمان (bicsi) هستند.

 

رده بندی های ارائه شده از مراکز داده

موسسه  آپ تایم چهار سطح مختلف را برای مراکز داده تعریف کرده است، که این سطوح را رده می نامند. در این طبقه بندی حداقل ملزومات  برای کارکرد مراکز داده در رده ی ۱ و حداکثر امکانات جهت کارکرد بدون وقفه مراکز داده در رده ی ۴ قرار گرفته است. بالاترین رده (رده ی ۴) بیش ترین سطح دسترسی پذیری و پایین ترین رده (رده ی ۱) کم ترین سطح دسترسی پذیری را دارد.

رده های بالاتر دربرگیرنده الزامات و نیازمندی های سطوح پایین تر می باشند، مگر این که این الزامات به گونه ای دیگر تعیین شده باشد و در عین حال امکانات  رده های پیشین را ارتقا می دهند. البته باید توجه داشت افزایش سطح رده ی مراکز داده، اگرچه موجب افزایش انعطاف پذیری آن در شرایط گوناگون می شود، اما افزایش هزینه های زیر ساخت مرکز داده و پیچیدگی های عملیاتی را به دنبال دارد.

تطابق رده مراکز داده با نیازمندی های سازمان

بنابراین، مالکان مراکز داده میبایستی براساس نیازهای خود و به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، رده ی مناسب خود را انتخاب نمایند.

به طور کلی نمی توان گفت که یک مرکز داده ی رده ۴ در هر شرایطی مناسب تر از یک مرکز داده ی رده ی ۲ است؛ چرا که انتخاب رده و زیرساخت مراکز داده باید با کاربردهای آن و انتظارات از پیش تعیین شده متناسب باشد.

در غیر این صورت ممکن است صاحبان مراکز داده در نتیجه ی یک تصمیم گیری نادرست، هزینه های اضافی بسیاری متحمل شوند.

نحوه رده بندی مراکز داده

به طور کلی، مرکز داده ای که برای همه ی زیر سیستم ها ( اعم از ارتباطات، معماری و ساختاری، الکتریکی و مکانیکی) دارای رده بندی یکسان باشد، می تواند تحت رده بندی کلی خود نامگذاری شود. به عنوان نمونه، چنانچه یک مرکز داده  رده ی ۲ نامیده شود، بدین معنی است که همه ی زیر سیستم های آن  در رده ۲ قرار دارند.

رده بندی مراکز داده در شرایط خاص

اما، ممکن است مرکز داده برای بخش های مختلف خود دارای رده بندی های متفاوتی باشد.

به عنوان مثال ممکن است یک مرکز داده برای بخش الکتریکی در رده ی ۳ ارزیابی شود، اما برای بخش مکانیکی در رده ی ۲ قرار گیرد. بنابراین در شرایطی که همه ی بخش های زیرساخت دارای سطوح یکسان نباشند، رده بندی باید به صورت خاص نامیده شود.

مثلا اگر رده ی یک مرکز داده به صورت   T2 E 3A 1M2براورده شود به این معنی است که:

ارتباطات دارای رده ی ۲ می باشد .T2

بخش الکتریکی دارای رده ی ۳ می باشد. E 3

زیرساخت معماری رده ی ۱ دارد. A 1

زیرساخت مکانیکی هم دارای رده ی ۲ می باشد .M2

به طور معمول رده ی یک مرکز داده نیز ممکن است بسته به نیازهای عملیاتی، در رده های متفاوت ساخته شوند  و یا استفاده گردند.

در این گونه موارد می بایست به توصیف این تفاوت ها توجه گردد. به عنوان مثال ناحیه ای از مرکز داده به دلیل برخورداری از سرویس های ۲ M2  A2 E2 T  دارای رده ی ۲ در مشخصات اجتناب از خطر می باشد؛ اما این ناحیه ممکن است داخل ساختمانی قرار داشته باشد که در رده ۳ ارزیابی شده است.

انواع افزونگی

به منظور بهبود افزونگی و قابلیت اطمینان در یک مرکز داده می بایست تک نقطه های خطای موجود در دراخل مرکز داده، زیرساخت پشتیبان و همچنین در سرویس های خارجی و تامین امکانات برطرف گردند.

امکانات مرکز داده می بایست دارای قابلیت نگهداری، به روز رسانی و آزمایش بدون وقفه ایجاددر عملیات باشند. 

مراکز داده و زیرساخت در نظر گرفته شده برای آینده ی آن ها، می بایست به گونه ای طراحی شوند که با حداقل اختلال در سرویس های قابل ارائه و یا حتی بدون اختلال در آن ها، با رشد آینده تطبیق یابند.  

در ادامه انواع حالت های افزونگی که در رده های مختلف مرکز داده مورد استفاده قرار می گیند، معرفی شده است.

لازم به ذکراست، استفاده ازنماد N  برای نشان دادن میزان افزونگی، براساس واژه ی نیاز یا همان نیازمندی های هر رده می باشد.

نیازمندی های پایه N

در این حالت سیستم الزامات و نیازمندی های پایه را تامین می کند و هیچ گونه افزونگی ندارد.

افزونگی N+1

افزونگی N+1  یک واحد،ماژول، مسیر یا سیتم اضافی، علاوه بر حداقل مورد نیاز جهت تامین نیازمندی های پایه را فراهم می نماید. در این حالت خرابی یا نگهداری هر واحد، ماژول یا مسیر مجزا، عملیات را مختل نخواهد کرد.

افزونگی N+2

افزونگی N+2 دو واحد ماژول، مسیر یا سیستم اضافی، علاوه بر حداقل ورد نیاز جهت تامین نیازمندی های پایه فراهم می نماید. در این حالت، خرابی یا نگهداری هر  دو واحد، ماژول یا مسیر مجزا، عملیات را مختل نخواهد کرد.

افزونگی ۲N

افزونگی ۲N ، دو واحد ماژول، مسیر یا سیستم کامل تامین می نماید که برای هر کدام نیازمند یک سیستم پایه می باشد. در این حالت خرابی یا نگهداری یک واحد ، ماژول، مسیر  یا سیستم کانل، عملیات را مختل نخواهد کرد.

افزونگی  ۲N+1 

این حالت افزونگی ،۲N+1  واحد، ماژول، مسیر یک سیستم کامل را تامین می نماید. در این حالت حتی در صورت خرابی یا نگهداری یک واحد، ماژول، مسیر یا سیستم، عملیات مختل نخواهد شد و همچنان  افزونگی تامین می گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *