امروزه سازمانها به شدت به اطلاعات نیاز دارند و این اطلاعات از داده های سازمان به دست می آید و سازمانها با استفاده از انواع نرم افزارهای مختلف در حال تولید داده هستند و با داده کاوی می توانند به اطلاعات مناسبی از وضعیت موجود و پیشبینی آینده خود دست پیدا کنند و همچنین تصمیمات استراتژیک امروزه وابسته به اطلاعات دقیق می باشد از این رو نگهداری این داده ها امر بسیار خطیر می باشد .امروزه اکثر شبکه های سازمانی قوی و دیتا سنتر ها مکانی امن برای نگهداری از داده ها هستند. داده های سازمان در کنار دیگر سرمایه های معنوی امروزه جزئی از سرمایه اصلی سازمان به حساب می آیند، و دیگر سرمایه های فیزیکی مانند اموال در اولویت نیستند. از این رو اهمیت مراکز داده ای سازمان ها دو چندان شده است و هرچه این مراکز پیشرفته تر باشند قطعا آن سازمان موفقیت ها بیشتری را به دست خواهد آورد. تجهیزات فیزیکی در مراکز داده ای سازمان ها اولین موردی است که باید درمورد آن تامل شود.

متخصصین لاوان ارتباط نمایندگی رسمی شرکت R&M سوئیس در ایران آمادگی این را دارند در حوزه خدمات پسیو شبکه کلیه مراحل مشاوره، نصب و پشتیبانی را به صورت کامل اجرایی نموده و بالاترین کیفیت این خدمات را مطابق استانداردهای روز دنیا را ارائه دهند.