راه حل های جامع RFID

با گسترش روز افزون تکنولوژی، امروزه صنعت به سوی مکانیزه کردن فرآیندهای گوناگون حرکت می‌کند. با توجه به پیچیده‌تر شدن فرآیندهای صنعتی و میزان حساسیت این فرآیندها به خطاهای انسانی، صاحبان صنایع نیاز جدیدی را برای حذف این گونه خطاها احساس می‌کنند چرا که، گاهاً این خطاها موجب ضرر زیاد و یا کاهش بهره‌وری می‌شوند. از سیستم‌هایی که در دنیای تکنوژی مدرن برای کنترل فرآیندهای مختلف بوجود آمده‌اند و مورد توجه بسیاری از صنایع گوناگون قرار گرفته‌اند، سیستم‌های مبتنی بر تکنولوژی RFID هستند.

سیستم‌های RFID و راه حل‌هایی که مبتنی بر این تکنولوژی ارائه می‌شوند، بسیاری از فرآیندهای روزمره را برای صاحبان صنایع، آسان‌تر، دقیق‌تر و با کمترین خطا ممکن می‌سازند. نحوه عملکرد این سیستم بدین گونه است که با ارتباط بین تگ‌های مخصوص RFID و قرائت گرهای RFID، کنترل یک فرآیند بطور دقیق امکان پذیر می‌شود.